Till toppen av sidan
Nav

Service av luftvärmepump

Din luftvärmepump behöver servas inom två-tre år. En service utförs av ett auktoriserat serviceföretag, för att säkerställa fortsatt säker drift på din värmepump. Ett tips är att utföra servicen innan höstkylan sätter in, för att säkerställa maximal effektivitet och energibesparing.

LVPservice_header2

Service behövs ofta för att garantin ska gälla

Garantier på luft-luftvärmepumpar gäller ofta under förutsättning att en service görs inom 3 år från installationsdatum. Denna service står kund för och får anlitas av valfri ackrediterad installatör.

En korrekt service är jätteviktig för att ni ska få ut maximal funktion och livslängd på er värmepumpen, det måste göras av en ackrediterad kyltekniker.

Vad som normalt ingår i service

Vid service av värmepump ingår en ordentlig genomgång av din luft-luftvärmepump. Värmepumpen rengörs på djupet och dess funktioner kontrolleras och optimeras. Här nedan kan du läsa mer i detalj vad som bör ingå i en service.

Rengöring innedel
Mängder med damm och smuts fastnar med tiden på maskinens batteriytor. Det leder till minskad genomströmning av den varma luften som passerar innedelen innan den sprids i fastigheten. Rengöringen säkerställer maximal funktion, besparing och spridning av den varma luften.

Rengöring utedel
Grovrengöring av utedel

Fläkthjul 
Kontroll av eventuell obalans och rengöring av fläkthjul vid behov.

Läckagesökning
Kontroll av anslutningar mot köldmedierören och att systemet är tätt.

Kontroll elanslutning
Kontroll av elanslutningar till luft-luftvärmepumpen.

Dränering
Kontroll av kondensvattenflöde vid kyldrift, inklusive läckagesökning.

Vibrationer
Kontroll av gummidämpare på väggkonsol och stativ.

Lufttemperatur innedel in och ut
Mätning och kontroll av arbetstemperaturer från innedelen till fastigheten.

Fläkthastighet
Kontroll av fjärrkontroll och funktion av fläkthastigheter.

 

Vad ska jag tänka på när jag beställer service?

Ett tips är att jämföra olika företag och de olika service som de erbjuder. Vissa företag erbjuder standardservice och andra erbjuder olika paket på service. Men viktigaste är att serviceteknikern är F-gas certifierad.

 

Hur ofta behövs service?

En service av din luftvärmepump behövs med 2-3 års mellanrum. Generellt har luftvärmepumpens effekt minskat med 20-30 % redan efter 24 månader på grund av smuts, fett och avlagringar. Genom att serva värmepumpen kan du förlänga livslängden och därmed se till att din energibesparing blir så stor som möjlig. Du kommer kunna spara mer energi genom att låta din värmepump få kontinuerlig service.

 

Vilket underhåll kan jag utföra?

Det finns olika åtgärder du själv kan göra med jämna mellanrum. Läs manualen för mer noggranna instruktioner vad som gäller för din värmepump.

För enklare rengöring av din innedelen på luftvärmepumpen vill vi tipsa om Pump Rent.

Luftfiltren bör rengöras någon gång i månaden. Stäng av strömmen och plockar ut filtren, rengör dem antingen med dammsugaren eller genom att skölja dem i ljummet vatten (obs låt torka noga).

Utedelen bör hållas fri från smuts, snö, kvistar och löv som kan fastna i vägen för luftströmmen.

Din luftvärmepump behöver servas inom två-tre år.

Läs mer